Rug

De rug is een complex geheel van botten (wervels) en spieren. Door de wervelkolom loopt het ruggenmerg, de verbinding tussen de hersenen en de rest van het lichaam.

Vanwege de hoeveelheid verschillende structuren kan de rug onderhevig zijn aan klachten. Vaak zijn ze van voorbijgaande aard, soms is er iets ernstigs aan de hand.

Slijtage, een foute houding, stress, verkeerde voeding of een ongeluk kunnen oorzaak zijn van klachten. Ottobock heeft verschillende ondersteunende rugbraces die kunnen helpen om de pijn te verlichten of het genezingsproces te ondersteunen.

Met rugproblemen bedoelen we pijn die in verschillende delen van de rug kan optreden. Rugpijn wordt vaak veroorzaakt door letsel door overmatige belasting of een combinatie van mechanische schade (bijvoorbeeld een beklemde zenuw) en degeneratieve schade (slijtage), alsmede psychosomatische factoren.

 

Oorzaken

Rugpijn kan het gevolg zijn van fysieke (organische) en/of psychosomatische factoren, van een slechte houding en een onjuiste belasting. Mogelijke oorzaken:

  • Letsel zoals een wervelbreuk, vooruitgeschoven wervel of een gescheurde zenuwwortel
  • Ontsteking
  • Slijtage (degeneratie) Ziektebeeld omvat osteoartritis, osteoporose, de Ziekte van Bechterew, hernia van de tussenwervelschijf, instabiele wervelkolom, onbalans van de spieren of een beenlengteverschil met de bijbehorende verstoringen van de lichaamsbalans.

In bijna 90% van alle rugpijngevallen kan er geen specifieke oorzaak worden aangewezen. De diagnose wordt gesteld met behulp van röntgenfoto's en CT-scans.

Symptomen

Bij rugpijn onderscheiden we radiculaire pijn, waarbij een zenuwwortel geïrriteerd is geraakt – bijvoorbeeld door een hernia van de tussenwervelschijf – en pseudo-radiculaire pijn. In het laatste geval wordt de rugpijn veroorzaakt door veranderingen in de kleine wervelgewrichten.

Overige onderscheidende kenmerken:

  • Lumbago: plotseling optredende rugpijn
  • Chronische rugpijn: rugpijn die langer dan drie maanden aanhoudt
  • Pijn in de onderrug die naar de benen uitstraalt
  • Controleverlies over de beenfuncties
  • Verminderde blaasfunctie

 

Rugklachten

60 tot 70% van de vrouwen tussen 30 en 60 heeft last van rugpijn, bij mannen is dat 65 tot 80%. Meer dan 75% van alle rugklachten komt vanuit het lendengedeelte. Rugpijn staat op de tweede plaats als aanleiding voor ziekenhuisopnames. Het is de belangrijkste factor bij het goedkeuren van ziekenhuisopnames bij pensioenverzekeringen en het is een oorzaak van fysieke beperkingen en arbeidsongeschiktheid. Bijna 50% van alle aanvragen van vervroegde uittreding kan aan dit probleem worden toegeschreven.

In 2011 kwamen in Nederland jaarlijks 650,000 mensen bij de huisarts voor rugklachten. Naar schatting komen de totale kosten voor rugklachten op circa 1,3 miljard per jaar. De behandeling en revalidatie van mensen met rugklachten wordt daarom niet alleen gezien als een belangrijke medische taak, maar ook als een economische factor!

 

Behandeling

De behandeling hangt af van de oorzaak van de klachten en is in eerste instantie meestal conservatief, d.w.z. niet-operatief. Er wordt zelden operatief ingegrepen. De prognose voor de meeste mensen met rugpijn is goed. In meer dan de helft van de gevallen trekt de pijn binnen een week weg en ongeveer 80% van de patiënten is na een adequate behandeling met pijnbestrijding, orthopedisch-medische hulpmiddelen zoals rugorthesen/braces en fysiotherapie, grotendeels klachtenvrij. Artsen en fysiotherapeuten benadrukken dat op de lange termijn alleen goede resultaten kunnen worden geboekt met een aanpak waarbij de patiënt actief wordt betrokken (bv. actieve fysiotherapie, het gebruik van functionele orthesen, rugsparend gedrag op het werk enz.)