Areosol

Een aerosol is een colloïdaal mengsel van stofdeeltjes of vloeistofdruppels in een gas. Hun grootte is in de orde van 0,2 tot 200 micrometer. Wolken en mist zijn voorbeelden van een aerosol; zij bestaan beide uit zeer kleine druppeltjes water in lucht.

Het gebruik van aerosol is een therapie waarbij men door het vernevelen of verstuiven van een geneesmiddel, opgelost in een vloeistof of in poedervorm, aandoeningen van de luchtwegen behandelt.

Mits een juiste ademhalingstechniek, kan het inademen aangewend worden om bepaalde geneesmiddelen rechtstreeks af te zetten in de longen en luchtwegen.

Deze behandeling laat immers toe zeer snel een maximale hoeveelheid geneesmiddel lokaal in de luchtwegen te deponeren waarbij een snelle en krachtige therapeutische werking bekomen wordt met een minimum aan nevenwerkingen.